Ingredienser för industrin

Som leverantör till branschen är leveranssäkerhet och en enhetlig sensorisk kvalitet avgörande.

 

På Kryta importerar vi från hela världen och har dom kontakterna som krävs för att säkerställa dom bästa råvarorna till bästa marknadspris.

 

Vi vet vilka produkter vi ska köpa till dagspris och vilka vi ska säkra med ett kontrakt. Vi följer trenderna på marknaden dagligen.

 

Kryta är medlem i ESA (European Spice Association), en ideell organisation som bl.a. informerar om marknadstrender på internationell nivå. Vi deltar i årsmöten där vi träffar våra internationella partners från andra kontinenter, så vi är alltid i framkant på marknaden.

 

De nordiska länderna är världsmästare inom ekologi. Problemet med ekologi är bara att länderna runt om oss inte har samma prioritet. Marknadspriserna vi kan få på ekologiska varor är mer fluktuerande än priserna på konventionella kryddor. Därför valde vi 2017 att producera ekologi i Roskilde så att vi kunde ta kontrollen. Leveranssäkerhet inom ekologi är också mer ömtålig, eftersom marknaden är begränsad, och här är det att vi med vårt breda nätverk kan se till att vi kan få råvarorna levererade.

 

Inställningen hos Kryta är att vi måste göra vår del för att förbli världsmästare inom ekologi.

 

Organisatoriskt har vi valt att samla inköp och försäljning i en funktion för att öka den yrkesmässiga expertisen, men också för att säkerställa användningen av alla gränssnitt. Samtidigt ger det en möjlighet att utnyttja individens kärnkompetenser inom alla typer av industri och livsmedelsservice.

 

 

Kontakta oss idag

 

Business Director
Brian Pedersen
Mobil: +45 40 15 71 01
bp@kryta.dk